De Noordkroon

De Noordkroon

Natuurbeschermer Jac. P. Thijsse was een van de oprichters van Natuurmonumenten. Tijdens zijn verblijf op Texel schreef hij lyrisch over de vogel en plantenrijkdom op Texel. Het is niet verwonderlijk dat in 1909 de eerste Texelse aankoop van Natuurmonumenten plaatsvond: 7 hectare bloemrijk grasland in de polder Waalenburg.

In de loop van de jaren kreeg Natuurmonumenten steeds meer grond in eigendom. De Noordkroon heeft vanaf 1964 zo’n 26 hectare weidegrond in het natuurreservaat Waalenburg gepacht van Natuurmonumenten. Weilanden met kruiden, bloemen, vogels èn schapen!

De overheid streeft naar een netwerk van natuurgebieden: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gemeente Texel heeft in samenwerking met boeren, natuurbeschermers, de provincie en de Dienst landelijk Gebied de polder Waal en Burg aangewezen als onderdeel van de EHS. De Noordkroon en het gepachte land vallen hier middenin!

Beoordeel en schrijf een review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De Noordkroon Wezenland 3B 1791 Den Burg
Den Burg 1791
Route beschrijving

Is dit jou bedrijf ?Claim het nu.

Zorg dat je informatie up-to-date is.